Nabananosato

 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Nabananosato - Japan
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan
 • Kuwana - Nagashimachokomae
  Nabananosato - Japan

Từ Nagoya chúng tôi đi tầu đến Kuwana – Nagashimachokomae để đi xem hoa đăng ở Nabananosato, Theo bạn Zou nói đây là 1 khu resort nổi tiếng ở Nhật.

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Nabananosato-Japan

Kuwana - Nagashimachokomae

Đầu tiên chúng tôi đi xem hoa, lúc này trời vẫn còn sáng…

Kuwana - Nagashimachokomae

ban đầu bước chân vào đây có cảm giá giống gardens by the bay nhưng càng đi sâu vào càng thấy những điểm khác biệt thú vị của nó

Kuwana - Nagashimachokomae

Pạn Rùa bắt đầu nổi hứng hun tùm lum

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Nabananosato-Japan

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Ở đây có vô số các loài hoa đẹp

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Nabananosato-Japan

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae
Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Mình Cái bể nước thả hoa này có gì đó giống trong những câu truyện cổ tích xưa

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Nabananosato-Japan

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

pạn rùa cưỡng hun người yêu

Kuwana - Nagashimachokomae

Giờ thì đến lượt bạn ý bị cưỡng hôn 🙂

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Bạn ý bắt đầu ngồi đến xu để chọn ra 1 đồng đem ném vào bể nước để ước gì đó không biết

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Trời bắt đầu xâm xẩm tối, phía ngoài đã lên đèn, chúng tôi ra ngoài xem hoa đăng

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Nabananosato-Japan

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae

Đường hầm ánh sáng đẹp long lanh

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Nabananosato-Japan

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - NagashimachokomaeKuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

màn trình diễn ánh sáng miễn chê luôn

Kuwana - Nagashimachokomae

Đường hầm thứ 2 ngắn hơn nhưng nhiều mầu sắc hơn

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

Những con đường ánh sáng đẹp mê hồn

Kuwana - Nagashimachokomae

Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae Kuwana - Nagashimachokomae

rồi lại đòi cõng rồi…có khi nào máy ảnh rơi ở đây…

Kuwana - Nagashimachokomae

Từ đây chúng tôi bắt taxi ra ga tầu, lấy đồ để về nhà Zou. tới ga nhà Zou chúng tôi lại bắt 1 lần taxi nữa để về nhà và… tới nhà lúc này tuyết rơi còn Zou thì phát hiệu cái máy chụp hình đã đi chơi mất rồi… Bạn nói chỉ tiếc hình trong máy mà mình thì tiếc cái máy quá đi…đến giờ vẫn còn tiếc 🙁

Một ngày đầu năm thật là vui hết sức, cuối ngày có chút buồn vì mất của nhưng đành nghĩ coi như của đi thay người vậy…hi vọng cái cũ ra đi cái mới tốt hơn sẽ tới cho tất cả chúng mình…

Tiếp Theo Hành trình của chúng tôi:

 1. Chou-ku Osaka
 2. OSAKA – AQUARIUM
 3. Kinkakuji
 4. Toei Kyoto Studio Park
 5. Universal
 6. Fushimi Inari Taisha 
 7. UJI – KYOTO – Byōdō-in
 8. Kiyomizu-dera
 9. Nara
 10. Zou’s House
 11. Komono mie-Gun
 12. Nagoya
 13. Nabananosato
 14. Kobe
 15.  go home

 

You may also like...