Tờ 10.000 đồng – 1975

Tiền Giấy Việt Nam thập niên 60-70

Những đồng tiền từng là ký ức của thế hệ 1975 trở về trước. Có thể có những đồng mệnh giá cao còn xa lạ với người nghèo, và cũng có những đồng tiền xa lạ với cả người giầu bởi chúng chưa kịp được phát hành.

Tờ 1 đồng

tờ 1 đồng
tờ 1 đồng
tờ 1 đồng
mặt sau tờ 1 đồng

Tờ 1 đồng là tờ có mệnh giá nhỏ nhất được phát hành vào 07/03/1964 với mặt trước là hoa văn kèm mệnh giá. Mặt sau là hình ảnh người nông dân sử dụng máy cày.

Tờ 20 đồng

Tờ 20 đồng
mặt trước Tờ 20 đồng
Tờ 20 đồng
Mặt sau Tờ 20 đồng

Tờ 20 đồng được phát hành vào ngày 08/01/1965 với mặt trước là hoa văи mệnh giá, mặt sau là hình cá chép hóa rồng.

Tờ 500 đồng

Tờ 500 đồng
mặt trước Tờ 500 đồng
Tờ 500 đồng
mặt sau Tờ 500 đồng

Tờ 500 đồng phát hành vào ngày 24/08/1964 với mặt trước được in hình Bảo Tàng Viện trong sở thú trăm năm tuổi của Sài Gòn – Thảo Cầm Viên. Mặt sau là hình Song Lân.

Tờ 50 đồng

Tờ 50 đồng
măt trước Tờ 50 đồng
Tờ 50 đồng
mặt sau Tờ 50 đồng

Tờ 50 đồng được phát hành vào năm 1966 với 2 mặt đều là hình hoa văn tím. (cá nhân mình thích đồng này cả về mầu sắc lẫn bố cục)

Tờ 100 đồng

Tờ 100 đồng
mặt trước Tờ 100 đồng
Tờ 100 đồng
mặt sau Tờ 100 đồng

Tờ 100 đồng được phát hành vào năm 1966 với mặt trước in hình tướng Lê Văn Duyệt. Còn mặt sau là hình lăиg của ông.

Lê Văn Duyệt (1763 hoặc 1764 – 28 tháng 8 năm 1832) còn gọi là Tả Quân Duyệt, là một nhà cнíɴн trị, quân sự Việt Nam. Ông là một trong các chỉ huy cнíɴн của quân đội chúa Nguyễn Ánh trong cuộc cнιếɴ với Tây Sơn. Khi cнιếɴ тʀᴀɴн kết thúc và nhà Nguyễn được thành lập, ông trở thành một đại thần, phục vụ hai triều vua Gia Long (tức Nguyễn Ánh) và Minh Mạng.

Tờ 200 đồng

Tờ 200 đồng
mặt trước Tờ 200 đồng
Tờ 200 đồng
mặt sau Tờ 200 đồng

Tờ 200 đồng được phát hành vào 03/11/1966 với mặt trước là hình vua Quang Trung còn mặt sau là Quân Quang Trung tiến công kẻ thù trong trận Đống Đa (Hà Nội).

Tờ 500 đồng

Tờ 500 đồng
mặt trước Tờ 500 đồng
Tờ 500 đồng
mặt sau Tờ 500 đồng

Tờ 500 đồng là tờ có mệnh giá lớn nhất được phát hành vào năm 1966 với mặt trước in hình tướng Trần Hưng Đạo, mặt sau in hình thuyền trên Vịnh Hạ Long

Tờ 20 đồng

Tờ 20 đồng
mặt trước Tờ 20 đồng
Tờ 20 đồng
mặt sauTờ 20 đồng

Tờ 20 đồng được phát hành vào ngày 15/12/1969 với mặt trước in trụ sở Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam – Nay là trụ sở Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Mặt sau là hoa văn và mệnh giá.

Tờ 50 đồng 1969

Tờ 50 đồng 1969
mặt trước Tờ 50 đồng 1969
Tờ 50 đồng 1969
mặt sau Tờ 50 đồng 1969

Được phát hành vào ngày 15/12/1969 với nội dung tương tự tờ 20 đồng

Tờ 100 Đồng – 1970

Tờ 100 Đồng – 1970
mặt trước Tờ 100 Đồng – 1970
Tờ 100 Đồng – 1970
mặt sau Tờ 100 Đồng – 1970

Tờ 100 đồng được phát hành vào năm 1970 với nội dung mặt trước và mặt sau tương tự tờ 20 đồng phát hành năm 1969

Tờ 200 Đồng – 1970

Tờ 200 Đồng – 1970
mặt trước Tờ 200 Đồng – 1970
Tờ 200 Đồng – 1970
mặt sau Tờ 200 Đồng – 1970

Tờ tiền 200 đồng được phát hành vào năm 1970

Tờ 500 Đồng – 1970

Tờ 500 Đồng – 1970
mặt trước Tờ 500 Đồng – 1970
Tờ 500 Đồng – 1970
mặt sau Tờ 500 Đồng – 1970

Tờ 100 đồng – 1971

Tờ 100 đồng – 1971
mặt trước Tờ 100 đồng – 1971
Tờ 100 đồng – 1971
mặt sau Tờ 100 đồng – 1971

Vẫn tương tự như các hình trên hoạt tiết vẫn là mặt trước trụ sở ngân hàng, mặt sau là hoạt tiết hoa văn

Tờ 500 Đồng – 1972

Tờ 500 Đồng – 1972
mặt trước Tờ 500 Đồng – 1972
Tờ 500 Đồng – 1972
mặt sau Tờ 500 Đồng – 1972

Tờ 500 đồng được phát hành vào năm 1972 với mặt trước là Dinh Độc Lập, mặt sau là hình con cọp uy nghiêm

Tờ 1000 đồng – 1972

Tờ 1000 đồng – 1972
mặt trước Tờ 1000 đồng – 1972
Tờ 1000 đồng – 1972
mặt sau Tờ 1000 đồng – 1972

Tờ 1000 đồng được phát hành vào năm 1972 với mặt trước là Dinh Độc Lập còn mặt sau là quản tượng và những con voi

Tờ 5000 đồng – 1975

Tờ 5000 đồng – 1975
mặt trước Tờ 5000 đồng – 1975
Tờ 5000 đồng – 1975
mặt sau Tờ 5000 đồng – 1975

Tờ tiền 5000 đồng với mặt trước là Dinh Độc Lập, mặt sau là hình báo hoa. Đồng tiền này chưa kịp phát hành

Tờ 10.000 đồng – 1975

Tờ 10.000 đồng – 1975
mặt trước Tờ 10.000 đồng – 1975
Tờ 10.000 đồng – 1975
mặt sau Tờ 10.000 đồng – 1975

Tờ tiền 10.000 đồng cũng có mặt trước là Dinh Độc Lập, mặt sau là con trâu – linh thú của đất nước Việt Nam. Tương tự như tờ 5000, tờ tiền này cũng chưa kịp phát hành

Sưu Tầm

About the author