• Thu. Jul 16th, 2020

Giấc mơ tuổi 20 – Don Hồ

ByBee Lan Chi

Sep 4, 2014

Giấc mơ tuối hai mươi
Trình bày: Don Hồ

Anh ước gì trở lại tuổi hai mươi, để gặp em… thành phố xưa xa vời.
Trong một chiều thu, cỏ cây ngủ say… và em cũng hai mươi căng đầy.

Tình yêu đến… khi ta không thể thuộc về nhau, nhưng giấc mơ vẫn xanh như bao đầu, còn lại gì để cho ngày sau, là vì sao ngủ quên trên từng yêu dấu.

ĐK: Thôi… Xin một giấc mơ tình yêu.
Mơ… Trở về tuổi hai mươi thần tiên.
Mơ… Đôi lần với tay tìm nhau.
Mơ… Đôi lần nụ hôn ban đầu.

Anh ước gì trở lại tuổi hai mươi, để gặp em… thành phố xưa xa vời.
Trong một chiều thu, cỏ cây ngủ say… và em cũng hai mươi căng đầy.

Tình yêu đến… khi ta không thể thuộc về nhau, nhưng giấc mơ vẫn xanh như bao đầu, còn lại gì để cho ngày sau, là vì sao ngủ quên trên từng yêu dấu.

ĐK: Thôi… Xin một giấc mơ tình yêu.
Mơ… Trở về tuổi hai mươi thần tiên.
Mơ… Đôi lần với tay tìm nhau.
Mơ… Đôi lần nụ hôn ban đầu.

ĐK: Thôi… Xin một giấc mơ tình yêu.
Mơ… Trở về tuổi hai mươi thần tiên.
Mơ… Đôi lần với tay tìm nhau.
Mơ… Đôi lần nụ hôn ban đầu.

Giấc mơ tuổi 20 – Don Hồ