Je t’aime

Một năm thật nhiều niềm vui. Em chuẩn bị đón 1 năm mới với mốc quan trọng của cuộc đời. Em sẽ tạm biệt trường mầm non để vào lớp 1, rất nhiều điều thú vị đang chờ em phía trước .  Je t’aime !

Bee1 Bee2

je-taime

Bee3 Bee4 Bee5 Bee6 Bee7 Bee8 Bee9 Bee10 Bee11 Bee12 Bee13 Bee14 Bee15 Bee16 Bee17 Bee18 Bee19 Bee20 Bee21 Bee22 Bee23 Bee24 Bee25 Bee26 Bee27 Bee28 Bee29 Bee30 Bee31 Bee32 Bee33 Bee34 Bee35 Bee36 Bee37 Bee38 Bee39 Bee40 Bee41 Bee42 Bee43 Bee44 Bee45 Bee46 Bee47 Bee48 Bee49 Bee50

je-taime

About the author