Moon cake Handmade

Hưởng ứng phong trào nhà nhà làm Moon cake Handmade , người người làm bánh, nhà nhà làm bánh, mấy năm nay cứ gần tới Trung Thu là em rộn ràng chuẩn bị làm bánh. Cũng mất tới 2 ngày để em chuẩn bị nào nhân, nào bột áo, nào đóng khuôn. Năm ngoái rảnh hơn nên 2 mẹ con bầy vẽ làm bánh thỏ cầu vồng với vườn hoa như 1 bức tranh. Năm nay bận nên chơi luôn khuôn có săn cho nhanh.

Đầu tiên em chuẩn bị nhân. Sên nhân là khâu mệt nhất mất thời gian nhất. Tiết theo em trộn bột ủ sẵn cho nó nở trước khi đóng bánh

Moon-cake1 Moon-Cake2

Nhân đủ rồi giờ bộ cũng được bếp trưởng em bắt đầu đóng những chiếc bánh đầu tiên

Moon-cake-3 Moon-cake-4 Moon-cake-5  Moon-cake-6

Cũng đầy đủ hoa lá, thỏ cá lại có cả đầu gấu nữa 🙂

Moon-cake-8

Xong mẻ bánh nhìn cũng đẹp ăn cũng được nhưng ứ ngon bằng bánh khách sạn 🙂

You may also like...