BEE’S IP

Cái mảnh sắt bé bé này gồm 2 mặt được khắc rất thu công mấy con số được coi là IP cuả mỗi em bé khi sinh ra. Nó được buộc 1 cái vào tay mẹ và 1 cái vào chân em bé.

Bee cũng vậy 15h30 ngày 17 tháng 10 năm 2005 (Ất Dậu) sau khi được lôi ra khỏi bụng mẹ em Bee và mẹ đều được buộc cái mảnh sắt này vào để 2 mẹ con khỏi lạc nhau :D Nhìn cái mảnh sắt chẳng khác nào thời chiến tranh :( Nhìn cái dây buộc nó mơí kinh cơ phải gỡ ra chụp cho ảnh nó đẹp đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *